Cena

Oferta cenowa analizy jakości wód powierzchniowych:

Analiza jakościowa fitoplanktonu

100 zł

określenie dominujących grup fitoplanktonu – dominujących taksonów do rangi gatunku/rodzaju

Analiza ilościowa bakterioplanktonu

210 zł

Analiza ilościowa fitoplanktonu

150 zł

określenie dominujących grup fitoplanktonu – dominujących taksonów do rangi gatunku/rodzaju

Analiza jakościowa fitobentosu

285 zł

Szczegółowa analiza jakościowa i ilościowa fitoplanktonu

250 zł

Oznaczanie chlorofilu „a”

110 zł

Szczegółowa analiza jakościowa i ilościowa fitoplanktonu wraz ze zdjęciami
dominujących/wybranych taksonów fitoplanktonu

300 zł

(w formie jpg)

Ocena stanu/potencjału ekologicznego wód powierzchniowych na podstawie indeksów fitoplanktonowych lub fito bentosowych

354 zł

(PMPL/ IFPL/ IO)

*Koszty dojazdu oblicza się mnożąc ilość przejechanych kilometrów w celu pobrania próbki przez stawkę za kilometr dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów, które nie są własnością pracodawcy.
Aktualna stawka wynosi 0,8358 zł/1 km.