Oferta badawcza

Analiza jakościowa i ilościowa (liczebność i biomasa) fitoplanktonu (w tym toksyczne zakwity sinic), fitobentosu;

Ocena stanu/potencjału ekologicznego wód zbiornika/cieku na podstawie indeksu fitoplanktonowego IFPL/PMPL lub okrzemkowego (IO);

Pobór próbek i badanie jakości wody w kąpieliskach w ramach tzw. kontroli wewnętrznej (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/7/WE).