O nas

EDUKON ELBLĄG

to firma oferująca usługi badawcze i monitoringowe z zakresu ekologii wód. Wykonujemy ekspertyzy środowiskowe i raporty o stanie środowiska. Specjalizujemy się w analizie fykologicznej próbek wody. Naszą główną ofertą jest badanie fitoplanktonu pod kątem składu taksonomicznego, liczebności, biomasy oraz występowania zakwitów sinic.

Oferta badawcza

EDUKON ELBLĄG

to także działalność edukacyjna, popularyzatorska i badawcza, której celem jest
wspieranie współpracy między uczniami i naukowcami, po to, aby rozbudzić
w młodzieży ciekawość otaczającego świata oraz pomóc zrozumie wiele zawiłych zasad nim rządzących. Proponuję uczenie przez dociekanie, rozumowanie i doświadczanie, albowiem myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków – aktualnie postrzegane jest jako jedna z najistotniejszych kompetencji współczesnego człowieka, bowiem warunkuje ona jego zaradność i kreatywność.

Oferta edukacyjna