Publikacje

PUBLIKACJE NAUKOWE

Kobos J., Nawrocka L., 2018, Fitoplankton Zalewu Wiślanego, W: Zalew Wiślany, Red.: J. Bolałek, Wydawnictwo PWN, 241-251;

Mantzouki E., , Lürling M., Fastner J., […],Nawrocka L., Mazur-Marzec H. et al., 2018, Temperature Effects Explain Continental Scale Distribution of Cyanobacterial Toxins.  Toxins, 10, 156; doi:10.3390/toxins10040156;

Kruk M., Kobos J., Nawrocka L., Parszuto K., 2018, Positive and negative feedback loops in nutrient phytoplankton interactions related to climate dynamics factors in a shallow temperate estuary (Vistula Lagoon, southern Baltic). Journal of Marine Systems 180: 49-58;

Kobos J., Nawrocka L., 2011, „Fitoplankton w Zalewie Wiślanym i dominacja sinic”  W:  Zalew Wiślany w obliczu zmian, Wydawnictwo PWSZ w Elblągu, 53 – 59;

Nawrocka L., Kobos J., 2011, Walory przyrodnicze rezerwatu Zatoka Elbląska – stan ekologiczny jej wód, Rozprawy naukowe i zawodowe PWSZ w Elblągu;

Kobos J., Błaszczyk A., Hohlfeld N., Toruńska-Sitarz A., Krakowiak A., Hebel A., Sutryk K., Grabowska M., Toporowska M., Kokociński M., Messyasz B., Rybak A., Napiórkowska-Krzebietke A., Nawrocka L., Pełechata A., Budzyńska A., Zagajewski P., Mazur-Marzec H., 2013, Cyanobacteria and cyanotoxins in Polsh freshwater bodies, Oceanol. Hydrobiol. Stud., 42(4): 358-378;

Nawrocka L., 2011Metody identyfikacji gatunków fitoplanktonu i obliczania jego biomasy, (książka: Zalew Wiślany w obliczu zmian), Wydawnictwo PWSZ w Elblągu, 93 – 99;

Nawrocka L., Kobos J., Gotkowska-Płachta A., Drzewicki A., Rodziewicz W., 2011, „Rośliny, glony i bakterie Zalewu Wiślanego”, W: Zalew Wiślany. Środowisko przyrodnicze oraz nowoczesne metody jego badania na przykładzie projektu VISLA, Red.: M. Kruk, A. Rychter, M. Mróz, Wydawnictwo PWSZ w Elblągu, 51-66;

Jabłońska-Barna I., Nawrocka L., 2011, „Współczesne badania organizmów wodnych” W: Zalew Wiślany. Środowisko przyrodnicze oraz nowoczesne metody jego badania na przykładzie projektu VISLA, Red.: M. Kruk, A. Rychter, M. Mróz, Wydawnictwo PWSZ w Elblągu, 93-101;

Nawrocka L., Kobos J., 2011, „The trophic state of the Vistula Lagoon: an assessment based on selected biotic and abiotic parameters according to the Water Framework Directive”, Oceanologia, 53 (3), pp. 881 – 894;

Kruk M., Mróz M., Nawrocka L., Parszuto K., Mleczko M., 2010, „Uniseasonal dynamics of main water quality parameters in Vistula Lagoon exstracted from ENVISAT/MERIS geophysical product and in situ measurements” Proceedeings of ESA ESRIN “Hyperspectral Workshop”, 17-19 marzec, Frascati, Italy;