Szkoły podstawowe

Cel: wykształcenie u uczniów umiejętności myślenia naukowego

Wyniki egzaminu zewnętrznego (testu po klasie ósmej) mają decydujący wpływ na dalszą drogę edukacyjną i przyszłość zawodową. Dlatego tak ważna jest świadoma decyzja o wyborze profilu klasy w liceum, a następnie celny wybór przedmiotów na maturze. Wśród 5 wymagań ogólnych zapisanych nowej podstawie programowej aż 3!!! są związane z eksperymentami i obserwacjami biologicznymi. Testy mogą być „naszpikowane” zadaniami problemowymi. Dlatego proponujemy zajęcia warsztatowe, doświadczalne!

Pomagamy także uczniom biorącym udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, w których niezbędna jest wiedza i przygotowanie praktyczne z zakresu eksperymentowania i obserwacji. Działalność EDUKON ELBLĄG ma na celu pomóc uczniom w wyborze kierunku kształcenia oraz wspierać ich w przygotowaniach do stresujących testów egzaminacyjnych. Chcemy, aby młodzież w naszym regionie zdobywała lepsze wyniki z egzaminów zewnętrznych.

DOŁĄCZ DO NAS, BO WARTO W SIEBIE ZAINWESTOWAĆ!

Odniesiesz sukces na egzaminie zewnętrznym!

Będziesz wiedział, co chcesz robić w przyszłości!

Zależy nam na tym, aby współpraca z nami przebiegała nie tylko sprawnie, ale przede wszystkim efektywnie.

Wszelkie informacje dotyczące cen i płatności są ustalane indywidualnie.