Szkoły ponadpodstawowe

Cel: przygotowanie do matury z biologii i chemii

Mając na uwadze fakt, iż biologia jest przedmiotem maturalnym dającym przepustkę do
wymarzonych studiów medycznych, proponuję młodzieży ponadgimnazjalnej zajęcia przygotowujące
do M A T U R Y. Powtórka materiału, rozwiązywanie arkuszy maturalnych, liczne zadania domowe
oraz zajęcia o charakterze badawczym, zwiększają SZANSĘ NA SUKCES. Matura z biologii to dzisiaj,
nie tylko sprawdzanie teoretycznej wiedzy, ale przede wszystkim sprawdzian zrozumienia
podstawowych procesów biologicznych, dlatego w testach coraz więcej pytań dotyczy doświadczeń. Każde z takich doświadczeń składa się z podstawowych, określonych przez metodologię nauk etapów. Dla udzielenia prawidłowej odpowiedzi na tego typu pytania, ważne są umiejętności obserwacji i wyciągania właściwych wniosków i co równie istotne umiejętnego ich formułowania. Dlatego zapraszam tegorocznych maturzystów na zajęcia warsztatowe, w tym laboratoryjne, w trakcie których, będą mogli samodzielnie wykonać kilka wybranych doświadczeń, typowych dla testu
maturalnego od etapu problemu badawczego (a może hipotezy – rozumiecie różnicę?) do końcowego wniosku (a może tezy? 🙂 ).

Ważnym przedmiotem maturalnym dla przyszłych lekarzy jest chemia. Młodzież potrzebująca pomocy z tej dziedziny może liczyć na fachową pomoc. Zajęcia prowadzić będzie nauczyciel chemii z tytułem naukowym doktora, egzaminator CKE. Połączenie teorii z praktyką, biologii z chemią w nowoczesnym laboratorium to nie szansa, ale PEWNY SUKCES.

DOŁĄCZ DO NAS, BO WARTO W SIEBIE ZAINWESTOWAĆ!

Odniesiesz sukces na egzaminie zewnętrznym!

Będziesz wiedział, co chcesz robić w przyszłości!

Zależy nam na tym, aby współpraca z nami przebiegała nie tylko sprawnie, ale przede wszystkim efektywnie.

Wszelkie informacje dotyczące cen i płatności są ustalane indywidualnie.