Warsztaty – Tematyka

Cykl: Nowinki naukowe z komórką roślinną w tle (2x2h)

Kolorowy świat komórek roślinnych

– dr Lidia Nawrocka (PWSZ)

Obserwacje makroskopowe i mikroskopowe tkanek i organów roślinnych

– dr Lidia Nawrocka (PWSZ)

Cykl: Ciekawy świat zwierząt (3x2h)

Owady – najliczniejsza grupa zwierząt. Przystosowania w budowie zewnętrznej i wewnętrznej – sekcja karaczana

– dr hab. Dorota Barna-Juchno (UWM)

Izolacja chromosomów politenicznych z larw ochotkowatych rodzaju Chironomus – elementy cytogenetyki

– dr Izabela Jabłońska-Barna (UWM)

Ryby – najliczniejsza grupa kręgowców. Przystosowania w budowie zewnętrznej i wewnętrznej – sekcja ryby drapieżnej i wszystkożernej

– dr hab. Dorota Barna-Juchno (UWM)

Cykl: Mikroorganizmy wokół nas (2x2h)

Mikrobiologia: Planeta ludzi czy planeta bakterii?

- dr Anna Toruńska-Sitarz (UG)

Życie w wodzie: Wodny mikrokosmos

- dr Justyna Kobos (UG)

Cykl: Ekologia wód (2x2h)

Analiza fitobentosu - bioindykacja

- dr Lidia Nawrocka

Analiza fitoplanktonu - bioindykacja

- dr Lidia Nawrocka